Saksliste og saksdokumenter Årsmøte Otra IL

Postet av Otra IL den 18. Mar 2021Oppdatert ons 24. mars kl 1000

Otra IL avholder sitt årsmøte torsdag 25. mars kl 1900 i Klubbhuset på Evje.

Det vil fortløpende bli vurdert om det er behov for kun tillate påmeldte deltagere.

Saker som skal opp er:

Årsmelding_adm_undergrupper_2020.pdf

Saksliste_årsmøte_otrail_2021.pdf

Årsregnskap_OtraIL_2020_signert.pdf

Kontospesifisert_regnskapOtraIL_2020.pdf

Revisjonsberetning2020otraIL_signert.pdf

Kontrollkomiteen beretning_2020.pdf

Håndbok for Otra IL - 2021.pdf

Valg og godkjenning gruppestyrer legges frem på møtet

Påmelding!

For å ha kontroll på antall som kommer å kunne tilvise plasser i henhold til coronalregler for arrangement ber vi om påmelding til Årsmøtet.

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.

Påmelding sendes til daglig leder Tony Halsall på e-post: tony@otrail.no eller SMS til 907 81 614, innen torsdag 25. marsk kl 14:00


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.