Ny - Innkalling Årsmøte Otra IL

Postet av Otra IL den 2. Mar 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Otra IL

Otra IL har fått dispensasjon fra kommune legen om at vi kan avholde fysisk årsmøte i Otra IL, med visse restriksjoner og tiltak.

Årsmøtet avholdes tirsdag  26. mai 2020 kl 1900 i Kantina i Agder Energibygget

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mai 2020 på e-post til post@otrail.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet hjemmesiden vår, www.otrail.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Vi vil presisere at medlemmer som har symptomer på luftveissykdommer kan dessverre ikke møte.

Ale må bruke fremsatt håndsprit før en går inn i lokalet, og det blir ikke noe servering.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.